UAB „Rapsoila“ - pirmoji Lietuvoje gamykla, kuri iš lietuviškų rapsų gamina biodyzeliną, glicerolį ir rapsų išspaudas.

Ilgus metus visapusiškai bendradarbiaujame su Lietuvos ir Baltijos šalių ūkininkais. Iš jų superkame rapsus, o parduodame reikalingą produkciją (pašarus, trąšas ar priedus)

Aukštos kvalifikacijos „Rapsoila" komanda, kurioje dirba tikri savo srities profesionalai, puikiai išmano visus technologinius ir gamybos procesus, todėl užtikriną aukščiausios kokybės biodyzelino gamybą.

Nuolat tobuliname procesą, investuojame į įrangą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, darbingą atmosferą, gerus santykius su Mažeikių rajono bendruomene

Didžiuojamės tuo, kad mūsų gamybos procesas yra visiškai be atliekų. Visi šalutiniai produktai yra parduodami, kaip naudinga produkcija arba panaudojami gamyklos veiklos procesuose. Todėl visa mūsų gaminama produkcija yra ekologiška, draugiška gamtai, o gamykla dirba itin efektyviai.


Monitoringo rezultatai už 2023 metus:

Oro taršos monitoringas 1 ketv.; 2 ketv.

Nuotekų monitoringas 1 ketv.; 2 ketv.
__________________________________________________________

Oro taršos monitoringas 2022 m 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv.

Nuotekų monitoringas 2022 m 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv.

Monitoringo rezultatai už 2021 metus: požeminio vandens monitoringas oro taršos monitoringas

Monitoringo rezultatai už 2020 metus: oro taršos monitoringas, požeminio vandens monitoringas

 

Užauginta ir pagaminta Lietuvoje. Įvertinta Europoje


Visą produkcija gaminama iš lietuviškų rapsų, kuriuos perkame iš vietos ūkininkų.

UAB „Rapsoila“ - pirmoji įmonė Baltijos šalyse, pradėjusi biodyzelino gamybą. Per netrumpą veikimo istoriją pavyko užmegzti glaudžius ryšius su vietiniais bei Pabaltijo ūkininkais. Susiformavo abipusiai naudingas ryšys, kai ūkininkas tampa pagrindiniu žaliavos tiekėju ir mūsų gaminamos produkcijos pirkėju. Mūsų komanda dirba tam, kad pagaminti praktiškai panaudojamus, patikimus, aukštos kokybės biodegalus, kuriems galėtume drąsiai klijuoti etiketę – užauginta ir pagaminta Lietuvoje. UAB Rapsoila gamina: biodegalus, rapsų išspaudas bei gliceriną.

Ekologiška, draugiška gamtai gamykla